Logo for Bystrategi
20190422_104119

Levende bymidter

Gode byrum for alle, en klar detailhandelsstrategi og et stærkt bysamarbejde

Bæredygtige landsbyer

Lokale udviklingsplaner, fællesskabsøkonomi og social kapital som løftestang

Provinsbyer med retning

En klar vision for byen og dens udvikling - baseret på byens DNA og styrker

UDNYTTER I POTENTIALET?

I 13 år har jeg arbejdet med strategisk byudvikling. Med udvikling af landsbyer, provinsbyer og bymidter.

Med tiden har jeg lært, at der er uudnyttede potentialer alle steder. Og at det erfarne blik udefra hurtigt fanger de lavthængende frugter og kan være med til at sætte gang i de mere langsigtede indsatser.

Kombinationen af klare analyser, inddragende processer og brug af eksempler fra andre byer til at løfte og inspirere er efterhånden blevet en fast arbejdsmetode for mig.

Jeg vil med glæde hjælpe jer med at finde og udvikle potentialerne i jeres by.

Ring og fortæl, hvad I arbejder med i jeres by. Jeg kvitterer med mine bedste råd fra hoften. Og et tip om, hvilke andre byer der har arbejdet med det samme - og hvor I måske kan hente inspiration.

 

Mange hilsener

Torsten Bo Jørgensen