Profil

Faglige styrker

Profil

Faglige styrker

Erfaring fra alle sider af bordet

Jeg har 14 års erfaring med strategisk byudvikling – både som privat rådgiver og teamleder i en kommune. Det har givet stor erfaring med at skabe inddragende processer, der tænker alle aktører med og skaber konkrete resultater.

Stort og opdateret caseoverblik

Innovation er en integreret del af min arbejdsmåde. Jeg holder mig hele tiden orienteret om nye projekter og metoder, der skaber fremgang i mindre eller større byer. Det gælder ikke bare i Danmark, men også internationalt.

Kendskab til nye organiserings- og finansieringsmodeller

Et særligt fokusområde for mig er nye organiserings- og finansieringsmodeller, der skaber vækst i landdistrikter og provinsbyer. Når fx byens borgere overtager boghandlen som andelsbutik eller borgerne går sammen om at skabe den restaurant, de savner.

Erfaren procesfacilitator

Med sikker hånd faciliterer jeg borgermøder, workshops, konferencer og studieture. Jeg har styr på den faglige rammesætning og holder den røde tråd hele vejen igennem arrangementet. Det giver fuldstændig tryghed i rummet – også når borgmesteren er med.

Praktisk og konkret bymidterådgiver

Jeg har stor erfaring i udvikling af levende bymidter. Mine kunder værdsætter, at min rådgivning er praktisk og meget konkret. Klart og tydeligt analyserer jeg byens styrker og svagheder, og jeg peger på, hvordan I bedst kommer videre.

Internationalt udsyn

Flere gange om året er jeg på studieture til udenlandske byer, der kan inspirere til bæredygtig byudvikling. Det har jeg været siden 2008, og det har givet en stor erfaringsbase og et stærkt netværk. Jeg finder hurtigt relevante, udenlandske projekter, der bringer en dansk by videre.

Flydende i tysk og engelsk

Jeg er flydende i både tysk og engelsk. Det giver adgang til en guldgrube af bæredygtige byudvik¬lingspro¬jekter og til præcis viden om baggrund, aktørinvolvering og resultater. Jeg faciliterer uden problemer på begge sprog.

Analytisk, kreativ og strategisk stærk

Jeg er analytisk, kreativ og strategisk stærk og spotter hurtigt udviklingspotentialerne i en by. Det kan fx være muligheden for at satse på en bestemt form for turisme; flytte et slidt bibliotek til en ny placering – eller etablere en andelsdrevet butik eller restaurant, der samtidig styrker den sociale bæredygtighed.

Studieture om byudvikling

Siden 2008 har jeg stået bag mere end 60 studieture om strategisk byudvikling. Det har givet en enorm sikkerhed og er jeres garanti for et godt resultat. I mærker det i alle faser af samar¬bejdet: Programforslag, praktisk planlægning, facilitering og afrapportering.

Præcis formidler

Sproget er klart og præcist, og kommunikationssituationen tænkt igennem. Det mærker I, når jeg skriver invitationen til borgermødet, rapporten fra studieturen eller en publikation om nye metoder til bæredygtig byudvikling.

Bosat uden for vækstområderne

Jeg bor i Skælskør på Vestsjælland. Det er uden for vækstområderne, og dermed lever jeg selv midt i den virkelighed, jeg rådgiver om. Jeg ved, at udvikling kræver lokalt engagement, et tæt samarbejde med kommunen – og nye organiserings- og finansieringsmodeller.

Stærkt netværk

Jeg har et stort netværk blandt byplanlæggere, kommunle chefer, erhvervskon¬sulenter og andre byudviklere. Det er en stor styrke, når jeg skal finde relevante cases, pege på rådgivere til jeres projekter eller få ressourcepersoner til at stille op under studieture.