Tilgang

Effekten af min rådgivning

Tilgang

Effekten af min rådgivning

Værdi for kunden er afgørende

Min rådgivning skal altid skabe værdi for mine kunder. Hvad enten det er en udviklingsproces, en studietur eller en foranalyse: I skal opleve, at min rådgivning skaber bedre og mere bæredygtig udvikling af jeres by. For at gøre det konkret:

Et bedre beslutningsgrundlag

Min rådgivning skaber et bedre beslutningsgrundlag, når I skal udvikle en ny bydel, vil lave klimatilpasning eller finde den rigtige model for jeres bysamarbejde. Jeg finder de bedste eksempler fra andre byer og skaber overblik over mulige veje at gå.

Fælles billeder og hurtigere fremdrift

Med klare analyser og gode processer skaber jeg fælles billeder af stedets potentiale. Jeg lytter til borgernes drømme og viser, hvad andre byer i samme størrelse er lykkedes med. Det skaber gejst, udvklingslyst og fremdrift i byen.

Aktivering af byens aktører – også økonomisk

Jeg bringer nye samskabelsesmodeller i spil, hvor erhvervslivet rejser startkapital til byens nye restaurant; byens turismeaktører sammen finansierer markedsføringen eller landsbyens borgere laver en udviklingsplan og rejser 1 mio. kr. til realiseringen.

Bedre brug af kommunale puljemidler og tilskud

Der er stor forskel på, om en kommunal landsbypulje bruges til borde- og bænkesæt, eller om der laves udviklingsplaner, hvor borgerne spilles ind i en aktiv rolle, også ift. finansieringen. Min rådgivning trækker i sidstnævnte retning.

Bæredygtig byudvikling og FN´s verdensmål implementeres hurtigere

Med målrettet inspiration fra danske og udenlandske byer hjælper jeg jer med at skabe bæredygtig byudvikling og tænke FN´s verdensmål ind. Sammen identificerer vi de lavthængende frugter og får styr også på de langsigtede indsatser.

Effektiv implementeringsstøtte, så I får fuld effekt af planer og strategier

Jeg følger projekterne helt til dørs. Når strategien er lavet, skal den implementeres. Jeg mødes løbende med byens aktører og sikrer, at I holder kursen. Dermed får I fuld effekt af jeres investering i en udviklingsproces eller bymidteplan.

Målet er klart: Min rådgivning skal give bedre og mere bæredygtig byudvikling – både socialt, økonomisk og miljømæssigt.