Det siger kunderne

Tak for en rigtig god aften med en veltilrettelagt proces. Vi glæder os til det videre arbejde.

Søren Bøtker Pedersen, Formand, Jyderup Erhvervsforening

Fremhæve levende bymiljøer, fokus på de mange historier fortalt af lokale, gør gæster til midlertidige lokale og gør midlertidige lokale til fremtidige borgere, få den lokale stolthed til at brede sig – det er destinationsudvikling! Torsten Bo Jørgensen er en af de fremmeste til at skabe fokus og fremhæve lokal stolthed – tak for en fantastisk aften.

Jens Müller, Direktør, Destination Sjælland

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med udviklingen af boligbebyggelserne Taastrup­gaard, Gadehavegåd og Charlottekvarteret samarbejdet med Torsten Bo Jørgensen/BYSTRATEGI om at planlægge en inspirationsstudietur til Dublin i efteråret 2019 med fokus på sociale indsatser og partnerskaber i forbindelse med den fysiske omdannelse af boligområderne.

Delegationen bestod af kommunale politikere, beboerdemokrater og administrative medarbejdere fra hhv. kommunen og boligorganisationer

Torsten Bo Jørgensen stod for hele planlægningen af turen, der varede tre dage. Torsten Bo Jørgensen havde udarbejdet et detaljeret og veltilrettelagt program med beskrivelse af de projekter, som delegationen skulle besøge. Besøgene var inspirerende og gav indblik i forskellige måder at arbejde med social innovation på i udsatte by- og boligområder.

Alle oplæggene foregik på engelsk og Torsten sørgede for løbende at opsummere pointer fra oplægsholderen, så delegationen fik en fælles forudsætning for at debattere oplæggene og relatere det til den konkrete praksis i Høje-Taastrup Kommune.

Ligeledes boede delegationen på et centralt beliggende hotel i gå afstand til de valgte spisesteder. På trods af et komprimeret program var der indlagt tid på egen hånd med forslag til relevante besøgssteder tæt på hotellet.

Kathrine Seier Skaastrup, Vicedirektør, Høje-Taastrup Kommune

Skælskør Erhvervsforening har været rigtig glade for samarbejdet med Torsten fra BYSTRATEGI om vores fremtidige strategi.

På de to forberedende møder fik vi sammen stillet skarpt på, hvad udbyttet af processen skulle være. Selve workshoppen med bestyrelsen var levende, velforberedt og præget af god energi, og vi fik masser af konkrete ideer på bordet inden for de fem temaer, vi havde defineret på forhånd.

Derudover har det været rigtig godt med de to opfølgende møder, da det har hjulpet os til at blive på sporet og få implementeret de mange gode ideer – i en travl hverdag med mange andre opgaver.

Vi kan varmt anbefale Torsten til andre erhvervsforeninger, der vil styrke udviklingen af bymidten og dens erhverv.

Pia Kimer Jacobsen, Formand, Skælskør Erhvervsforening

Flot arbejde.

Björn Emil Härtel Jensen, Projektchef, Realdania

Vi har været enormt glade for det foreløbige samarbejde, og har stadig vores tidligere snak(ke) og idéer i baghovedet.

Jeppe Würtz Petersen , Konsulent, KLThomas Trøster Højfeldt, Seniorkonsulent, KL

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) employed BYSTRATEGI to deliver the programme and content for an ambitious 5-city Study Tour covering a range of urban regeneration initiatives in Denmark. The tour, delivered in Autumn 2019, brought together participants from public and private sector actors in 6 countries.

BYSTRATEGI played a critical role in advising on cities and projects to visit and securing access to over 15 sites and high-profile speakers able to communicate their experiences of successful long-term urban development schemes on each site.

In addition, BYSTRATEGI managed and moderated both formal and informal learning and feedback sessions with participants and guest critics, further enhancing knowledge-exchange.

Participant feedback was overwhelmingly positive and I have no hesitation in recommending BYSTRATEGI for future commissions of this nature.

Henry Fletcher, Fagleder for Urban Regeneration, European Bank for Reconstruction and Development

Vi har i forbindelse med et igangværende områdefornyelsesprojekt i Maribo haft Torsten til at hjælpe os med at få lavet en by- og handelslivsstrategi for Maribo. Torsten har stået for hele processen med afholdelse af  borgermøde for mere end 100 borgere, to workhops og en studietur til Skælskør og Bogense for en busfuld af byens engagede borgere. Det har været et utroligt inspirerende og givende forløb, som bl.a. har bidraget til at få engageret borgerne i Maribo til at sætte en række initiativer i byen i værk og gå videre med processen med at få etableret en ny fælles forening Mit Maribo.

Torsten ved hvad der rør sig rundt omkring i landet, er rigtig god til at finde nogle inspirerende oplægsholdere. Specielt hans studietur vil jeg fremhæve, som det der har givet rigtig meget værdi og som jeg her to år efter, stadig hører borgerne omtale som en fantastisk tur. Det skyldes ikke mindst Torstens måde at være på, hvor han undervejs på turen deler ud af sin store viden og erfaring, men også at han via sit store netværk i landet forstår at sammensætte en inspirerende tur med besøg på steder, der passer lige netop til den gruppe af mennesker, der er med på turen og de problematikker og den byskala vi arbejder med i Maribo.

Som projektleder for et områdefornyelsesprojekt er Torsten også en rigtig samarbejdspartner og god at sparre med, når man sidder med et projekt i en kommune og skal have hjælp til processer og borgerinddragelse.

Vi havde helt sikkert ikke fået de samme gode resultater i Maribo uden at have Torsten med i forløbet.

Eva Westerholt, Projektleder, Lolland Kommune

Udvikling af bymidter og deres erhvervsliv er ikke nogen nem kunst. Det kræver, at man både træder tilbage og ser sammenhænge og relationer på tværs af aktører og ressortområder – og samtidig helt konkret kan pege på, hvad der er styrker og svagheder, og hvor udviklingspotentialet ligger.

Torsten Bo Jørgensen har et falkeblik for udviklingspotentialerne i en by og den rette kombination af en lyttende tilgang, respekt for aktørerne – og en kæmpe værktøjskasse af konkrete succeshistorier fra andre byer, som han bringer i spil til inspiration for deltagerne. Og så har han en kommerciel forståelse og evner at inspirere til økonomisk bæredygtige projekter og nye organiserings- og samarbejdsmodeller i byerne. Lad mig sige det helt kort: Det virker!

Jeg har samarbejdet med ham om udviklingsprocesser i både mindre og mellemstore byer, og det har skabt konkrete resultater hver gang. Han har mine bedste anbefalinger.

Thomas Rasmussen, Forretningschef for handel og oplevelser, Busines Lolland-Falster

I Guldborgsund Kommune arbejder vi aktivt på at udvikle bymidterne og få alle aktører i byen til at spille godt sammen.

Vi bad Torsten Bo Jørgensen fra BYSTRATEGI undersøge, hvordan andre byer arbejder med at udnytte synergien mellem en klassisk, charmerende bymidte og et eksternt butikscenter – sådan som vi har det i Nykøbing Falster.

Torsten kortlagde erfaringer fra fire relevante byer og præsenterede dem for os til en workshop, hvor både kommune, cityforening, erhvervscenter og ejeren af butikscenteret deltog.

Oplægget var velforberedt, konkret og meget inspirerende. Det satte effektivt rammen for en god drøftelse omkring bordet, og inden workshoppen var slut, havde parterne fundet hinanden i et nyt, toårigt samarbejde, som bl.a. indebærer et tættere samarbejde mellem cityforening og butikscenter og fælles finansiering af tiltagene.

Det er tydeligt, at Torsten har stor erfaring inden for bymidteudvikling, og rådgivningen var både effektiv, præcis og værdiskabende for os.

Christian Refstrup, Direktør, Guldborgsund Kommune

BYSTRATEGI og Urland satte med konferencen ”Den bæredygtige landsby” en meget vigtig dagsorden, der muligvis er overset men ikke desto mindre rummer store potentialer: ”Den bæredygtige landsby”. Hvad er det, der i fremtiden skal bevare landsbyerne og drive udviklingen?

Det blev pointeret, at landbyer i højere grad bør udvikle sig mod andre tiltag end bosætning. Til konferencen blev præsenteret flere best practice eksempler med meget forskellige løsninger, der har været med til at bevare – og i nogle tilfælde fået mindre bysamfund til at blomstre.

Konferencen samlede gode og konkrete eksempler på, hvordan landsbyer kan styrke både den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. Fælles for eksemplerne er, at udviklingen er drevet af lokalsamfundene og ildsjælene. Løsningerne kan være mange, men fællesnævneren er, at de skaber en identitet for lokalsamfundet, skaber et varemærke og et fællesskab i lokalmiljøet.

Konferencen efterlod mig med en følelse af ansvar. Ansvar for, at vi som kommunale medarbejdere, er med til at skabe rammerne for landsbyernes bæredygtige udvikling og ansvar for at støtte op omkring det lokale initiativ. Det er derfor vigtigt, at vi deler erfaring og inspirerer hinanden med denne type af vidensdeling. Jeg håber derfor ikke, at det er sidste gang jeg bliver inviteret til konference omkring ”Den bæredygtige landsby

Michel Cirulli, Byplanlægger, Sorø Kommune

Torsten hjalp os med at arrangere og afrapportere en fælles studietur mellem vores Udvalg for natur, teknik og miljø og vores Udvalg for plan, udvikling og kultur. Det var en vigtig studietur for os, der havde et bredt tværfagligt politisk sigte indenfor både planlægning, miljø og kultur.

Torsten løste opgaven kompetent, inspirerende og med stort fagligt overskud. Vi fik nogle værdifulde dage, der bidrog til en dybere faglig indsigt, gode politiske drøftelser og inspiration ikke mindst til arbejdet på tværs af fagudvalg.

Rune Asmussen, Chef for Teknik og Miljø, Syddjurs Kommune

Når man arbejder med konkret byudvikling i en stor dansk by som vores er internationalt udsyn og best-practice erfaring vigtige input, men det er også afgørende, at tingene kommer til at virke i virkeligheden. Torsten mestrer begge dele, og sikrer at tingene hænger sammen. Torsten kan på unik vis kombinere et stærkt teoretisk afsæt med mange års praksiserfaring i de forslag og de metoder han bringer til bordet.

Torsten kender alle sider af bordet. Hans brede erfaring fra flere store rådgivningskoncerner, som kommunal planchef og som selvstændig konsulent mærker man tydeligt som en stor fordel i hans arbejde med at formidle logikken og finde fælles løsninger for alle aktører i byudviklingen. Vi har samarbejdet med Torsten om alt lige fra strategi til inspirations­arrangementer, og han fungerer lige godt på alle arenaer. Praksisnært, teoretisk velfunderet og enormt inspirerende

Lars Børsting, Direktør, Næstved CityforeningRasmus Holst-Sørensen, Direktør, Næstved Erhverv