Profil

Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter

Profil

Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter

12 kapitler med konkrete eksempler på greb, der virker

I november 2016 udkom Torsten Bo Jørgensens bog ”Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter”. I 12 kapitler gennemgår den med brug af konkrete eksempler fra danske og udenlandske bymidter, hvordan man helt konkret kan fastholde byliv og detailhandel også i mindre byer.

Aktiv udvikling af detailhandlen og den rigtige samarbejdsmodel

Blandt de centrale anbefalinger er at styrke detailhandlens kompetencer og arbejde målretett og kreativt med generationsskifter. Det kræver en nærværende erhvervskonsulent, der er i tæt dialog med de erhvervsdrivende i bymidten og er på forkant med udviklingen. Den rigtige samarbejdsmodel blandt bymidtens aktører har også afgørende betydning.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få bogen tilsendt i fuld længde

Download pixi-versionen her

Levende bymidter med butiksliv – også uden for vækstområderne

Bogen var kulminationen på flere års arbejde med at indsamle og strukturere eksempler på, at det kan lykkes at fastholde liv og udvikling, også langt fra vækstområderne. Torsten skrev bogen, mens har var projektleder i COWIs bymidte- og detailhandelsteam, og den blev muliggjort med støtte fra COWIfonden.

Lanceret ved to konferencer med 300 deltagere

Bogen blev lanceret på to konferencer i Roskilde og Herning i november og december 2016. Mere end 300 deltagere fra kommuner over hele landet deltog. Det var en faglig festdag med 10 oplægsholdere på hver konference, der hver især fortalte om deres succesfulde greb.

BYSTRATEGIs kunder har glæde af den vidensbase, der blev grundlagt med bogen

BYSTRATEGIs kunder har i høj grad glæde af den vidensbase, Torsten opbyggede med bogen, og som hele tiden opdateres med nye og relevante eksempler. Kombinationen af gode processer, udgangspunkt i den lokale kontekst og konkrete eksempler fra ander byer har vist sig at være rigtig god, når man lokalt skal lægge strategien for udviklingen af bymidten.