Tilgang

Vision og mission

Tilgang

Vision og mission

Vision:

BYSTRATEGI vil understøtte en bæredygtig udvikling af mindre og mellemstore byer – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Vil vil hjælpe med at udfolde det enkelte steds potentiale til glæde for både borgere, erhvervsliv og turister. Målet er et Danmark i balance, hvor også mindre byer og landdistrikter er gode steder at bo, arbejde og drive virksomhed.

Mission:

Med gode processer og international inspiration skaber BYSTRATEGI bæredygtig udvikling i mindre og mellemstore byer. Vi lytter til borgernes drømme og peger på konkrete løsninger, der forløser byens potentiale. Vi inspirerer til nye samarbejdsmodeller blandt byens aktører og tænker politisk ejerskab, lokal forankring og FN´s verdensmål med i alle processer.