YDELSER

Hvad jeg kan hjælpe med

Udvikling af byer, landsbyer og bymidter er omdrejningspunktet.

Analysen, den gode proces og den casebaserede tilgang går igen i meget af det, jeg laver.

Jeg løser en del forskellige opgaver, og jeg samarbejder meget gerne med andre rådgivere.

Her et overblik over opgaver, hvor mine kompetencer skaber værdi...:

Analyser og udviklingsprojekter

Fx SWOT-analyse ift. bymidten eller provinsbyen, vidensynteser, casesamlinger og større udviklingsprojekter.

Visioner og strategier

Fx by- og handelslivsstrategi, boligstrategi og plan- og udviklingsstrategi

Planer

Fx lokale udviklingsplaner, bymidteplaner og potentialeplaner

Processer – der sikrer ejerskab

Gode processer, der sikrer engagement og ejerskab – også når jeg er gået ud af døren, og når områdefornyelsen er slut.

Studieture – der giver fælles billeder

Typisk 1-3 dage fx for politiske udvalg og som led i strategiprocesser.

Konferencer – effektiv inspiration

Både åbne konferencer og skræddersyede konferencer.