Profil

Publikationer

Profil

Publikationer

Jeg elsker at formidle og har skrevet artikler, rapporter og publikationer om bymidteudvikling og detailhandel, landdistriktsudvikling, byggefællesskaber, turisme, parkeringsløsninger i byudviklingen, tværkommunalt samarbejde og kulturen som driver i Ruhr-distriktets omstilling – og mere end det. Nedenfor et udvalg:

Bymidter og detailhandel

Fire års intensivt arbejde med bymidteudvikling og detailhandel sammenfattede jeg i 2016 til bogen Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter (COWI). Den findes både i en kort og lang version. Læs begge og en introduktion til projektet her.

Sammen med Emma Lorenzen skrev jeg i 2015 bogen Inspiration til udvikling af danske købstæder, for Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter. Den fokuserer på byer i størrelsen 5000-15000 indbyggere, og hvilke greb der kan fastholde en positiv udvikling.

En praktisk og konkret guide til udvikling af bymidter, baseret på en række eksempler, har jeg skrevet i kapitlet ”Bymidten” i Planlægning og provinsbyer, Naturstyrelsen og Dansk Arkitektur Center, 2013

Landdistrikter

Den tyske tilgang til udvikling af landdistrikter har jeg beskrevet i afslutningspublikationen til Realdania-projektet Mulighedernes Land: Trods dårlige odds – international inspiration til danske yderområder, Realdania 2010.

Bystransformation

Hamburgs HafenCity som et vellykket eksempel på havneomdannelse har jeg skrevet om i artiklen Hafencity, Byplan 4/2009,

Kulturens rolle som driver i omdannelsen af Ruhr-distriktet (IBA Emscher Park) har jeg skre­vet om i antologien ”Deltagelse og Kreativitet. Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol”, 2011.