Tilgang

Bæredygtighed og FN´s verdensmål

Tilgang

Bæredygtighed og FN´s verdensmål

Bæredygtighed skal tænkes med fra starten

Bæredygtighed er en afgørende parameter i fremtidens byudvikling – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Ved at tænke bæredygtighed med fra starten skabes projekter, som løfter byen og bidrager til en positiv udvikling. Ofte går synergierne hånd i hånd:

Social og økonomisk bæredygtighed går ofte hånd i hånd – og den miljømæssige kan også tænkes med

Når borgerne i en landsby går sammen om at drive en dagligvarebutik på frivillig basis, styrker det både den sociale bæredygtighed og den økonomiske bæredygtighed. Og når borgerne i Nordenskov udnytter et regnvandsprojekt til at etablere en helt ny, grøn bymidte, styrkes både den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

FN´s Verdensmål er et godt værktøj til bæredygtige indsatser – og biodiversiteten er på vej frem

På kort tid er FN´s verdensmål blevet et udbredt værktøj til at skabe overblik og sammenhæng i de bæredygtige indsatser. Værtkøjet sikrer, at alle tre bæredygtighedsformer tænkes med – og kan fungere som inspiration til flere måder at arbejde med bæredygtighed på. Også biodiversitet er kraftigt på vej frem.

14 års erfaring med bæredygtig byudvikling

Jeg har 14 års erfaring med bæredygtig byudvikling: med i samspil med kommune, borgere og øvrige bymidteaktører at inspirere til projekter, som tænker på tværs af de tre. Som bosat i en mindre provinsby kender jeg alt til udviklingsbetingelser uden for vækstområderne, og at både social og økonomisk bæredygtighed skal tænkes med, når man skal lykkes med projekterne.

Jeg kan fx hjælpe med:

  • En udviklingsstrategi med fokus på socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige projekter – og hvor FN´s verdensmål skrives ind
  • Casesamlinger og værktøjskasser, hvor eksempler på bæredygtige projekter formidles på en inspirerende måde til et bredt publikum – med fremhævelse af, hvordan de understøtter FN´s verdensmål
  • Studieture til fx tyske byer, der er langt fremme med bæredygtighed
  • Konferencer og temadage, hvor eksempler på bæredygtig byudvikling og brug af FN´s verdensmål præsenteres og inspirerer til handling