Tilgang

Alle steder har potentiale!

Tilgang

Alle steder har potentiale!

BYSTRATEGI arbejder for en bæredygtig udvikling af mindre og mellemstore byer – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Vores fem fokusområder:

Levende bymidter: Byen som grønt og kulturelt mødested

Bymidterne er under pres pga. detailhandlens tilbagegang. Kulturen, turismen og foreningslivet kan bidrage til en vitalisering af bymidten. Et bredt bysamarbejde rummer store potentialer, og mere grønt kan styrke trivsel og biodiversitet i byen. Læs mere.

Bytransformation og bosætning: Omdannelsen som bæredygtig chance

Når havne og industriområder omdannes, opstår unikke muligheder for bæredygtig bytransformation. På samme måde kan lukkede kaserner og hospitaler omdannes til en blandet by med boliger til alle borgergrupper, fx med byggefællesskaber. Læs mere.

Turisme, erhverv og kultur: Det nye vækstpotentiale

Turismen rummer et stort potentiale for både provinsbyer og landdistrikter, og kulturen kan nogle samle hele byen. Det lokale erhvervsliv har stærke interesser i en levende og attraktiv by og kan med fordel inviteres ind i byudviklingen. Læs mere.

Landdistrikterne: Ildsjæle og nye organiseringsmodeller

Landdistrikterne presses af urbanisering og centralisering af offentlige arbejdspladser. Hvor det lykkes at fastholde en positiv udvikling, er det takket være ildsjæle, et tæt samarbejde med kommunen – og nye organiserings- og finansieringsmodeller. Læs mere.

Organisering og finansiering

Nye organiserings- og finansieringsmodeller har et stort potentiale på tværs af bystørrelser og geografi. Mange borgere og virksomheder vil gerne bidrage til udviklingen af deres by. Kommunen kan samle aktørerne og finde den rigtige samarbejdsmodel. Læs mere.