VISIONS- OG STRATEGIPROCESSER

BYRUM FOR ALLE, EN KLAR DETAILHANDELSSTRATEGI OG ET STÆRKT BYMIDTESAMARBEJDE – SÅ ER I GODT PÅ VEJ!

Skal I have ny plan- og udviklingsstrategi? Skal aktørerne i en handelsgade bringes sammen om en fælles vision for gaden?

Eller overvejer I, om bofællesskaber og byggefællesskaber skal have en central plads i kommunens nye boligstrategi?

Sammen med jer tilrettelægger jeg en proces, der kortlægger udgangspunktet, peger på mulighederne, inddrager erfaringer fra andre byer - og hjælper med at tragte mulighederne frem til den endelige plan.

Gennem årene har jeg været med til mange processer og har fyldt værktøjskassen godt op med alt fra klassiske workshops over samtalesaloner og sidemandsrefleksion, fish bowl og tragt-øvelser, hvor mange ideer kondenseres til få, som alle kan enes om.

KAN I BRUGE HJÆLP TIL:

  • AT FINDE DET RIGTIGE AMBITIONSNIVEAU FOR JERES BYMIDTE?
  • EN EFFEKTIV OG REALISTISK BY- OG HANDELSLIVSSTRATEGI?
  • AKTIVERING AF TOMME BUTIKSAREALER?
  • OPBYGNING AF BYMIDTESAMARBEJDE?

Plan- og udviklingsstrategi

Vi stiller skarpt på jeres potentiale og hjælper med at udfolde det.

Vi bringer alle byens aktører sammen i gode processer, der skaber fælles billeder og giver alle lyst til at bidrage.

Vi inspirerer til bæredygtige løsninger, der tænker organisering, finansiering og drift med fra starten.

Vi bruger inspiration fra andre byer for at gøre jeres planer konkrete, håndgribelige og realistiske.

Logo for Bystrategi
Logo for Bystrategi
Logo for Bystrategi