TILGANG

20190422_104120

Alle steder har potentiale!
Om cases og gode processer som arbejdsmetode

Cases som arbejdsmetode er blevet mit varemærke: Kendskabet til et meget stort antal konkrete, gennemførte projekter i alle bystørrelser - og evnen til at bringe dem spil i analyser, strategiprocesser, studieture mv.

Jeg tror meget på, at gode processer kombineret med inspiration udefra og viden om forretningsmodeller og samarbejdsformer er det, der skal til for at løfte bymidter og landsbyer.

Det har i mange år interesseret mig, hvad der sker de steder, hvor en by lykkes med en positiv udvikling – måske imod alle odds.

Typisk stiller jeg de samme spørgsmål: Hvad gjorde/gør man konkret? Hvilken rolle spiller kommunen? Hvordan arbejder aktørerne sammen? Hvilke organiserings- og finansieringsmodeller ligger bag?

Jeg holder mig opdateret gennem studieture, konferencer, desk research, mine mange kontakter på LinkedIn, læsning af fagtidsskrifter og aviser – og hyppige ture ud i det blå, hvor jeg altid falder over et spændende projekt i en landsby eller bymidte. Og så naturligvis et stort netværk, som jeg gerne trækker på.

Som specialist i udvikling af levende bymidter siden 2013 har jeg opbygget et stort kendskab til konkrete succeshistorier og skrevet en hel bog om dem.

Erfaring fra mere end 50 stu­dieture har også givet et stærkt fundament af cases. Endelig er jeg flydende i tysk, hvilket giver adgang til viden om byudvikling i hele det tysksprogede område.

Fordelene ved et stort praktisk erfaringsgrundlag og brugen af cases er:

1. Analysen af byens styrker bliver præcis

Man skal have have et ordentligt sammenligningsgrundlag. Mange ting lægger man kun mærke til, hvis man har set, hvordan det også kan være.

Er trafikafviklingen unormalt dårlig i bymidten? Er der påfaldende mange tomme butikker? Hvad er i øvrigt byens relative styrker og svagheder? Hvad springer i øjnene?

Som rådgiver siger jeg tingene diplomatisk, men krystalklart. Hvis jeres bymidte sender det signal, at I har givet op, skal I have det at vide. En ordentlig analyse er udgangspunktet for al handling.

2. Ambitionsniveauet bliver sat højt, men realistisk fra starten

Når så udviklingsprocessen går i gang, er det afgørende, hvor man sætter ambitionsniveauet.

Er det fx realistisk at fastholde butikslivet i en mindre by? Og kan det lade sig gøre at tiltrække børnefamilier med de rigtige tiltag? Eller skal vi acceptere affolkningen?

Her er en by som Bogense fx et stærkt benchmark for, hvor mange butikker og servicetilbud en by på kun 3700 indbyggere kan rumme – og hvor attraktivt den kan udvikles, hvis aktørerne spiller sammen over tid og holder et højt ambitionsniveau.

Jeg er ikke jubeloptimist, og tendenser som urbanisering og centralisering af butikslivet er reelle faktorer, der påvirker udviklingen. Men I har en ret til at vide, at udfaldsrummet er stort. Det vigtigste er evnen til lokalt at mobilisere ressourcer nok, i et tæt samspil med kommunen.

3. De rigtige ideer kommer i spil tidligt i processen

Det kan gælde på byniveau – fx at man kan vælge et tema som omdrejningspunkt for byens udvikling, sådan som man har gjort det i Struer – lydens by. Eller i Horslunde på Lolland, som har været energilandsby siden 2008 og er meget glad for denne samlende identitet.

Med kreative tiltag kan man måske generationsskifte den lokale slagter. Det lykkedes i Hornsyld (1600 indbyggere), hvor den lokale citymanager først fandt en interesseret slagter og derefter hjalp med at tilvejebringe købesummen via lokale investorer. Slagterbutikken klarer sig godt, byen har en vellidt butik med mange kunder, adskillige arbejdspladser er sikret.

Vi kan også forestille os, at tomme butikslokaler er et problem. Dér kan det inspirere at høre om ”Galleri Købmandsgården” i Skælskør, som i mere end 20 år har fungeret som frivilligt drevet butik med kunsthåndværk. En flot butik på bedste placering i bymidten.

4. De rigtige organiserings- og finansieringsmodeller

Organisering og finansiering er nøglen til at lykkes med mange projekter. Når man først har identificeret en fælles interesse blandt byens aktører, vil der ofte være en vilje til også at hjælpe projektet økonomisk på vej.

Der er mange modeller at vælge imellem, og lige nu pibler andelsbaserede løsninger frem, hvor borgere og virksomheder går sammen om at finansiere udviklingsprojekter i byen.

Det kan fx være en hel udviklingsplan som i nordjyske Sennels, hvor borgerne på få uger samlede 615.00 kr. sammen til realisering af planen.

Eller at borgerne køber anparter og overtager den lokale købmandsbutik, som herefter forpagtes af en professionel købmand – som på Agersø ud for Vestsjælland.

5. Temadage og studieture rammer præcist ift. gruppens behov

Når man sammen kommer ud og oplever noget, får alle aktørerne i bymidten pludselig fælles billeder og samme muligheder for at høre og stille spørgsmål.

Det har en stor effekt – forudsat at programpunkterne i indhold og skala passer til udfordringerne hjemme, og at der er en præcis faglig rammesætning undervejs på turen.

Med et opdateret kendskab til vellykkede byudviklingsprojekter i Danmark og stor erfaring med at planlægge og gennemføre faglige studieture og konferencer, kan jeg lave noget, der rammer jeres behov rigtig godt.