STUDIETURE OM BYUDVIKLING

STUDIETURE OM BYUDVKLING. SKABER FÆLLES BILLEDER OG ET BEDRE BESLUTNINGSGRUNDLAG

20180607_105349-001

Studieture om byudvikling

Inspiration er afgørende, hvis man vil udvikle sig. Hvad har andre byer gjort? Hvordan kom de i mål med samme udfordringer?

Studieture er et stærkt udviklingsredskab. På bare 1-2 dage kan man nå at se meget. Og ofte ligger inspirationen tættere på, end man tror.

Jeg har arrangeret mere end 50 studieture om byudvikling i Danmark og Europa for politiske udvalg, byudviklingsprojekter, Realdania etc.

Det har givet en kæmpe erfaring i at planlægge og gennemføre studieture. Og fordi jeg følger godt med, kan jeg hurtigt sige, hvor I kan hente inspiration.

KAN I BRUGE HJÆLP TIL

  • Sparring om, hvor I kan hente inspiration?
  • Programforslag til en tur i Danmark eller udlandet?
  • Faglig og praktisk planlægning af turen?
  • Kompetent rejseledelse med klar faglig rammesætning?
  • Afrapportering af turens pointer?

Så ring til mig på 4160 4028 for en uforpligtende snak. Ofte kan jeg på stående fod sige, hvilken geografisk region jeg ville kigge i jeres sted. Det koster ikke noget!

Studieture om byudvikling - Danmark

Der er rigtig meget inspiration at hente i Danmark. En studietur på 1-2 dage kan derfor give et stort udbytte.

Dermed kan rejseudgifterne holdes på et begrænset niveau. Nogle sætter også pris på, at turen kan gennemføres bæredygtigt og uden flyrejse.

Det er naturligvis en forudsætning, at man er fagligt opdateret og ved, hvor man skal kigge efter projekterne.

I april 2019 lavede jeg for Syddjurs Kommune to forslag til en fælles studietur for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur og Udvalget for Kultur, Teknik og Miljø.

Opgaven gik på, at turen skulle vare 2 dage, og det ene program skulle være i Danmark, det andet helt eller delvist i udlandet. Turen skulle gennemføres uden brug af fly.

Her kan du læse, hvordan jeg løste opgaven.

Studieture om byudvikling - Europa

Nogle temaer skal man ud af landet for at hente den nyeste inspiration til.

Business Improvement Districts og city management finder man fx god inspiration til i Hamburg.

Byggefællesskaber og deres potentiale forstår man virkelig under en studietur til fx Tübingen.

Kystsikring kan man næppe studere noget bedre sted end i Holland.

Den typiske studietur for et politisk udvalg er på 2-4 dage. Går turen til fx Nordtyskland, kan turen gennemføres med bus. Ellers flyves der.

 

Den praktiske tilgang til turen er ekstremt vigtig for det gode resultat. Flytider og -priser, lokale transportafstande og projekternes kvalitet skal ses i ét samlet billede. Når man kan det, er forudsætningerne tilstede for at lave en rigtig god studietur.

Selv efter mere end 50 studieture elsker jeg det hver gang. At finde de gode projekter. Planlægge turen med en god opbygning af de enkelte dage. Dialogen med lokale ressourcepersoner forud for besøgene. Afrapporteringen bagefter, hvor indtryk fastholdes i tekst og billeder sammen med deltagernes refleksioner.

Hvordan laver man en god studietur om byudvikling?

Jeg er ved at lave en guide til dig, der selv skal planlægge en studietur. Her får du alle tips og tricks baseret på mere end 50 studieture.

Meld dig til mit nyhedsbrev, så får du den tilsendt kvit og frit. Med alt, hvad du skal være opmærksom på, fra start til slut.