REFERENCER

OPGAVER I EGET REGI 2018-

Bymidte- og detailhandelsudvikling

2019: Facilitering af workshops på KL´s detailhandelsdage i november

2019: Samspil mellem bymidte og storcenter i Nykøbing F. – best practice og anbefalinger

2019: Etablering af bymidteforum i Maribo

2019: By- og handelslivsstrategier for Kolding og Christiansfeld (s.m. Schulze+Grassov)

2019: Konference om bymidteudvikling, Skælskør (s.m. Urland)

2018: Inspirationsoplæg om udvikling af detailhandlen, Næstved Erhverv

2018: By- og handelslivsstrategi for Maribo, Lolland Kommune.

2018: Tre oplæg om bymidteudvikling ifm. "Hovedbyer på forkant", Realdania

 

 

Landsbyudvikling

2019: Understøttelse  af proces om øudviklingsplaner, Faaborg-Midtfyn Kommune

2019: Procesdesign og opstart af landsbyanalyse, Faaborg-Midtfyn Kommune

2019: Konference om landdistriktsudvkling, Skælskør (s.m. Urland)

 

Studieture

2019: Studietur for Høje-Taastrup Kommune til Dublin

2019: Studietur for Syddjurs Kommune til fem danske byer.

2019: Studietur for EBRD til fire danske byer. Fokus: organisering af byudviklingsprojekter.

2018: Studietur til Holland med fokus på kystsikring, Hjørring Kommune

OPGAVER SOM PROJEKTLEDER I COWI 2013-17

Projektleder og -deltager på en meget lang række opgaver primært inden for bymidte- og detailhandelsudvikling.

Mit særlige speciale var analysen af bymidterne og anbefalingerne til den fremadrettede udvikling - både mht. butiksliv, opholdskvaliteter, flow, parkeringsstruktur etc.

Analyse, rådgivning, konferencer, studieture, udviklingsprocesser.

Skrev bogen "Butikker og byliv - en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter" (2016).

Initiativtager til og projektleder på "Styrk Butikslivet" - et udviklingsforløb, som 17 byer deltog i.

OPGAVER I EGET REGI 2008-12: BYREJSEN.DK - STRATEGISK BYUDVIKLING

50 studieture for Realdania, politiske udvalg, byudviklingsprojekter mv. Hertil analyse og rådgivning.

Alle opgaver er udførligt dokumenteret på www.byrejsen.dk.