VISIONER OG STRATEGIER

BOLIGSTRATEGI, PLAN- OG UDVIKLINGSSTRATEGI ELLER BY-OG HANDELSLIVSSTRATEGI?

2017-05-02 19.57.14-2

Boligstrategi, plan- og udviklingsstrategi eller by- og handelslivsstrategi?

Skal I have ny plan- og udviklingsstrategi? Skal aktørerne i en handelsgade bringes sammen om en fælles vision for gaden? Eller overvejer I, om bofællesskaber og byggefællesskaber skal have en central plads i kommunens nye boligstrategi?

Sammen med jer tilrettelægger jeg en proces, der sikrer involvering af alle relevante aktører, og som bringer inspiration fra andre byer til inspirere, skabe fælles billeder og gøre strategien konkret.

En lyttende tilgang, et kreativt blik på byens potentialer og ”lommen fuld af inspirerende eksempler” – det er kendetegnende for mig som proceskonsulent. Og i rollen som ekspert er jeg ærlig og tydelig omkring de ting, der ikke fungerer, som de er nu.

Gennem årene har jeg været med til mange processer og har fyldt værktøjskassen godt op med alt fra klassiske workshops over samtalesaloner og sidemandsrefleksion, fish bowl og tragt-øvelser, hvor mange ideer kondenseres til få, som alle kan enes om.

Sammen med jer tilrettelægger jeg en proces, der

  • Sørger for, at alle interessenter involveres og får ejerskab
  • Tager udgangspunkt i den konkrete kontekst og mulighederne her
  • Bruger eksempler fra andre byer til at inspirere og løfte ambitionsniveauet
  • Tænker den politiske forankring med
  • Inspirerer også ift. de samarbejds- og organiseringsmodeller, der ofte er afgørende for at komme i mål med strategien

De fem trin, mange processer består af

  1. Analysen af udgangspunktet
  2. Borgernes drømme og ønsker
  3. Inspiration udefra - fx en kort studietur
  4. Vores vej - hvilke projekter
  5. Planen - sammenfatning til fx en bymidteplan eller strategi for den levende by

Læs et eksempel på en proces:
By- og handelslivsstrategi for Maribo.