20180512_141715

Konference 20/6: Sammen skaber vi den levende by

BYSTRATEGI og Urland inviterer til konference i Skælskør om udvikling af levende byer - med kultur, byliv og nye partnerskaber

KULTUR, BYLIV OG NYE PARTNERSKABER ER VEJEN FREM!
KONFERENCE I SKÆLSKØR 20/6 KL. 9.30-16.30

En levende bymidte er et kæmpe aktiv for en by. Hvordan fastholdes den, og hvordan kan byens parter samarbejde om det?

Urland og BYSTRATEGI har sammensat et program med det bedste, vi overhovedet kunne finde!

Konferencen kredser om lokalt samarbejde som nøglen til at fastholde en levende by. Når kommune, erhvervsliv, kulturaktører og foreningsliv trækker i samme retning, rykker det.

Med syv oplæg, en rundvisning i Kunstnernes by Skælskør og to processpor, der aktiverer deltagerne, får I inspiration og værktøjer med hjem, der er lige til at bruge i egen by.

Moderatorer: Torsten Bo Jørgensen, BYSTRATEGI og Michelle Nielsen-Dharmaratne, Urland.

Målgruppe, tid og sted

Målgruppen er planchefer, byplanlæggere, kulturkonsulenter, erhvervskonsulenter, politikere, rådgivere og alle andre med interesse i levende bymidter

Sted: Konferencen holdes på Hotel Postgården, Strandgade 4, 4230 Skælskør.

Tid: Torsdag 20/6 kl. 9.30-16.30.

OBS! Onsdag 19/6 afholdes konferencen Den bæredygtige landsby - også på Hotel Postgården i Skælskør.

Dermed er der god mulighed for at kombinere til en todages konference, der dækker både de større og mindre byers udviklingsmuligheder.

Program for dagen

Hent program som PDF

Se video om konferencen

8:45 ANKOMST OG MORGENMAD

9:30 VELKOMMEN
Om baggrunden for konferencen og styrken i samarbejde som nøgle til at skabe den levende og attraktive by. Praktisk info.

9:45 SKÆLSKØR - KUNSTNERNES BY
Kunstnerlavet KIT med nu 17 medlemmer er afgørende for Skælskørs udvikling med kunst og kunsthåndværk som omdrejningspunkt.

Foreningen tiltrækker og fastholder et kultur- bærende lag i byen, som sætter gang i et væld af aktiviteter. Hvordan er det hele organiseret, og hvordan opstod projektet? Hvilken rolle spiller kommunen?
Torsten Bo Jørgensen, Formand for Kunstnerlavet KIT

10:05 STRUER ER LYDENS BY - ”det handler om at forstærke Struers naturlige DNA”
Siden 2011 har lyd været omdrejningspunktet for udviklingen af Struer by. Kommunen, virksomhederne, handelslivet, turistbranchen og kulturinstitutionerne samarbejder om at realisere projektet. Finansieringen er man også fælles om.

Lyd bruges aktivt i erhvervsudviklingen, byplanlægningen og udviklingen af fx nye sundhedsydelser. Hvilken effekt har det at vælge ét samlende tema for byens udvikling, og hvilke synergieffekter viser sig? Hvordan gør man?
Peter Kjeldberg, Chef for Lydens By, Struer

10:35 BREAK OUT SESSION MED KAFFE: Hvad er jeres bys naturlige DNA, og hvordan kan det blive en (stærkere) del af byens udvikling?

11:05 NÆSTVED – 49 erhvervsfolk skaber gourmetrestaurant sammen
Erhvervslivet i Næstved savnede et godt spisested, og 49 erhvervsfolk gik sammen om at finansiere det. I februar 2019 åbnede B-spis i Næstved bymidte – og kunderne vælter ind. Hvordan fandt virksomhederne sammen, og hvordan er organiserings- og finansierings- modellen i projektet? Har kommunen overhovedet spillet en rolle?
Maja Meisner Larsen, direktør for Ametsis og initiativtager til b-spis

11.25: HILLERØD BYFORUM – når ejendomsejere, butikker og kommune går sammen

I 2017 så Hillerød ByForum dagens lys efter en intensiv og vellykket proces. ByForum arbejder for, at Hillerød skal overleve som handelsby med en levende bymidte og stabile ejendomsværdier. Organisationen samler 150 butiksejere, 36 ejendomsejere, repræsentanter fra kulturlivet, byrådet og en række private medlemmer. De arbejder efter en forretningsplan, der sikrer koordinering og handlekraft. Få hele opskriften på at starte et bysamarbejde!
Erik Helmer Petersen, direktør for C4, Hillerød

12:05 FROKOST

12:45 RUNDVISNING I SKÆLSKØR BYMIDTE
Vi besøger byens keramikværksteder og hører om livet som medlem af Kunsterlavet KIT. Turen går også forbi Galleri Købmandsgården, der i mere end 20 år har været en frivilligt drevet butik med kunsthåndværk, Skælskør Bykontor samt ikke mindst det kulturelle væksthus Salonen. Vi hører om realiseringen af Keramikfestivalen med nu mere end 10.000 besøgende hvert år og udsolgte stande, og vi ser de brosten, som festivalens gæster laver.

14:00 VI ER TILBAGE - Kaffe og kage tages med ind

14:10 KULTURHAVN GILLELEJE – brugsforeningen som bygherre og ejer af byens kulturhus

Gilleleje Brugsforening har stået bag opførelsen af projektet Kulturhavn Gilleleje, som rummer byens nye kulturhus med biograf og bibliotek samt butikker, lejligheder, tandlæge, lægehus og et plejehjem.

Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med byrådet og byens borgere, så det passer til byens behov. Hvorfor engagerer en brugsforening sig i sådan et projekt, og hvilken rolle har det spillet for byen?

Direktør Lars Corfitzen, Gilleleje Brugsforening

14:35 EVENTYRET I HØJER – Designefterskole og –højskole
Højer ligger i et af de tyndest befolkede områder af Danmark. I 2007 fik Højer en designefterskole, som har fokus på talentudvikling og forberedelse til de kreative videregående uddannelser. I 2016 blev der udvidet med en designhøjskole.

De to uddannelsesinstitutioner har været en stor succes. Hvad lå bag beslutningen om etableringen, og hvordan samarbejdede kommune og lokale kræfter om den?
Kirsten Boyschau Hansen, forstander Højer Designefterskole & Designhøjskole

15:00 NIVÅ BYMIDTE – sådan får man alle med i byens udvikling
I 2018 gik startskuddet til udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan for Nivå. Processen rummer både åben borgerinddragelse og strategisk samskabelse med bymidtens grundejere, som bl.a. er en handelsdrivende fond, en ejendomsudvikler, et alment boligselskab, kommunen og DSB.

Hvordan griber man konkret en udviklingsproces for en bymidte an, og hvordan skaber man tidligt et ejerskab hos alle parter i byen? Og hvad gør man, når interessenterne bliver så engagerede, at politikerne næsten ikke kan følge med? Projektleder Jane Riskjær, Fredensborg Kommune og Partner i Urland, Ditte Marquard Jessen

15:25 OPSAMLING I PLENUM på eftermiddagens oplæg
Hvilke projekter ligger og lurer under overfladen i jeres by? Hvordan kan byens parter samarbejde om det?

15.40: DAGENS BEDSTE IDE – drøftelse, kvalificering og ”klar til start”

En halv times dialog med proceskort, hvor deltagerne i grupper arbejder med dagens mest inspirerende input ift. egen by og hjælper hinanden med at kvalificere dem. Målet er, at alle har første step klar i hovedet til et godt lokalt samarbejdsprojekt, når dagen slutter.

16.10: EVALUERING

Hvad tager vi med hjem? Og hvad vil være spændende at tale om, hvis vi skal mødes igen?

16.30: TAK FOR I DAG

Program for dagen

Tilmelding til: torsten@bystrategi.dk / 4160 4028.

Oplys venligst navn, funktion og mailadresse på alle deltagere. Dette til brug for kommunikation med deltagerne ifm. konferencen.

Til selve konferencen udleveres deltagerliste uden mailadresse.

Husk at oplyse evt. EAN-nr. til fakturering.

Pris: 2950 kr.+ moms for fagligt program og fuld forplejning. Pladsen må gerne overdrages.

Vi sender gerne en mail med begge konferenceprogrammer som PDF samt al praktisk info vedr. overnatning etc.

Overnatning kan fx ske på

Hotel Postgården (hvor konferencen holdes)

Kaptajnhuset (direkte i bymidten)

Kobæk Strand (ved vandet)

Alle er klar over, at konferencen finder sted, og glæder sig til at tage imod jer!