P1040593

Konference 19/6 2019: Den bæredygtige landsby

BYSTRATEGI og Urland inviterer til konference i Skælskør om udvikling af bæredygtige landsbyer - socialt, økonomisk og miljømæssigt

SÅDAN UDVIKLER VI LANDDISTRIKTERNE!
KONFERENCE 19/6 KL. 9.30-16.30

Landsbyerne er i stigende grad overladt til deres egen handlekraft. Evnen til at bringe egne styrker i spil og på egen hånd organisere og finansiere projekterne bliver stadigt vigtigere.

Konferencen samler gode og helt konkrete eksempler på, hvordan landsbyer kan styrke både den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. Også den strategiske vinkel kommer i spil: Hvordan går vi overordnet til udviklingen af landsbyerne?

Moderatorer: Torsten Bo Jørgensen, BYSTRATEGI og Michelle Nielsen-Dharmaratne, Urland.

Målgruppe, tid og sted

Målgruppen er alle, der arbejder med landdistrikterne: LAG ́er, lokalråd, landdistriktskonsulenter, byplanlæggere, kommunalpolitikere, rådgivere m.fl.

Sted: Konferencen holdes på Hotel Postgården, Strandgade 4, 4230 Skælskør.

Tid: Onsdag 19/6 kl. 9.30-16.30.

OBS! Torsdag 20/6 afholdes konferencen Sammen skaber vi den levende by - også på Hotel Postgården i Skælskør.

Dermed er der god mulighed for at kombinere til en todages konference, der dækker både de større og mindre byers udviklingsmuligheder.

Program for dagen

Hent program som PDF

Se video om konferencen

8.45: ANKOMST OG MORGENMAD

9.30: VELKOMMEN
Om baggrunden for konferencen og behovet for en stærk værktøjskasse, hvis vi skal fastholde en positiv udvikling i landdistrikterne. Praktisk info.

9.45: LANDSBY STATUS 2019 – demografi, strukturelle rammer og potentialer

Hvad betyder den demografiske udvikling for landsbyernes udviklingsmuligheder, hvordan ser de regionale forskelle ud, og hvilken vej peger pilen her midt i 2019? Hvordan kan vi påvirke de større strukturelle rammer, der er med til at holde nogle landsbysamfund tilbage? Eksempler fra kommuner og regioner landet over.

Christian Achermann, Partner i Urland

10.10: SKULTURLANDSBYEN SELDE – kunst som løftestang for landsbyens udvikling

Galleri, kulturhus, kunstnerbolig, et stort værksted og hele byens offentlige rum som legeplads for kunstnerne – siden 1980´erne er kunsten blevet stadig vigtigere i Selde.

I 2009 blev ”Kunst” et centralt tema i områdefornyelsen, og i 2014 startede Skulpturlandsby Selde, som forventes at fortsætte til 2023. Hvordan fungerer kunsten konkret som løftestang for byens udvikling? Er alle med på vognen?

Marianne Jørgensen, kunstner og kurator, initiativtager til Skulpturlandsbyen Selde

10.40: ENERGILANDSBYEN HORSLUNDE – bæredygtighed som samlende tema

Siden 2009 er energi blevet et samlende tema for landsbyen Horslunde på Lolland. Huse er blevet energirenoveret, folkeskolen og idrætshallen er udstillingsvinduer for energieffektivitet, der flages med energilandsbyflag og afholdes energimesser håndværkere og andre erhvervsdrivende med interesse i energi slår sig ned i byen etc. Med den tiltagende klimakrise er Horslunde i den grad værd at kigge til!

Ole Bruun, Energilandsbyen Horslunde

11.10: BREAK OUT SESSION MED KAFFE: Hvordan kan vi strategisk gå til landsbyerne, og hvad kan en samlende identitet betyde for byens udvikling?

11.40: NORDENSKOV: LAR - projekt som løftestang til en ny og grøn bymidte

Nordenskovs borgere har i samarbejde med DIN forsyning udviklet et LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) for byen. Både gadestrøg og private grunde er blevet omlagt af hensyn til byens regnvandssystem.

Anlægsarbejdet er brugt som et springbræt til en total ombygning af byens gaderum. De nye grønne og frodige gadestrøg, får Nordenskov til at skille sig ud i landsbylandskabet som et helt særligt sted.

Jens Dicksen, Formand for Fællesvirke

12.05: OUTRUP HENNE STRAND – nye stier styrker naturadgang

Nye stier igennem landskabet forbinder nu de vestjyske landsbyer Outrup og Henne. Landsbyerne har hver især fået bedre adgang til naturen, og borgerne kan bedre bruge tilbud og faciliteter i de andre byer.

Projektet, der har fået det poetiske navn ”Mælkevejen”, er både til gavn for borgere og turister. Området har den største koncentration af malkekvæg i Danmark – deraf navnet. Hvordan løste man den klassiske udfordring med manglende stier i landskabet? Hvordan gik man konkret frem i dialogen med lodsejere og andre aktører?

Chefkonsulent Jørgen Nielbæk, Varde Kommune

12.30: Frokost

13.15: Samtalesalon på havnen

14.00: Kaffe og kage tages med ind

14.10: BYGNINGERNE SOM RESSOURCE – bofællesskaber på Østdjurs

Hvordan kan nedlagte landbrugsbygninger, fabrikker eller købmænd bruges til bofællesskaber? Det arbejder man målrettet med i Landsbyfællesskabet Østdjurs og Syddjurs Kommune.

Kun få bygninger egner sig til formålet, og den første udfordring består i at finde disse bygninger. Den næste udfordring består i at finde de kommende beboere til de nye fællesskaber. Til det første informationsmøde kom der over 100 interesserede. Man har ramt noget.

Arkitekt Esben Dannemand Frost, BO FROST arkitekter

14.35: KØBMANDSBUTIKKEN I ALKEN – netbutik, købmand og miniforsamlingshus

Da købmanden i Alken lukkede, tog borgerne sagen i egen hånd. De genåbnede købmandsbutikken med frivillig arbejdskraft. Butikken fører et basisudvalg af dagligvarer, og samtidig kan man fragtfrit kan hente de varer, man bestiller i netbutikken Osuma.dk.

Endelig fungerer butikken som omdrejningspunkt for livet i landsbyen og er nu også blevet socialøkonomisk virksomhed. Butikken har lige fejret fem års jubilæum i flot stil.

Estrid Bek, bestyrelsesformand for Købmanden i Alken

15.00: DELEBUSSEN FRØEN - styrker mobiliteten i landdistrikterne

Frøen er en lokal delebus administreret af Jungshoved Lokalråd og støttet af Vordingborg Kommune, foreløbig i en 3 årig periode. Lokalrådet arrangerer sammen med en kreds af frivillige ’Frøpassere’ to daglige samkørsler til Præstø mandag til fredag.

Prisen er en flad femmer hver vej, og frøpasserne hjælper også med at hente/bringe pakker, varer, medicin o.l.. Frøen kan også bookes af borgerne mod betaling af de direkte driftsudgifter.

Allan Capion, primus motor på ”Frøen”

15.25: OPSAMLING I PLENUM på eftermiddagens oplæg

Hvilke projekter ligger og lurer under overfladen i jeres by? Hvordan kan byens parter samarbejde om det?

15.40: DAGENS BEDSTE IDE – drøftelse, kvalificering og ”klar til start”

En halv times dialog med proceskort, hvor deltagerne i grupper arbejder med dagens mest inspirerende input ift. egen by og hjælper hinanden med at kvalificere dem. Målet er, at alle har første step klar i hovedet til et godt lokalt samarbejdsprojekt, når dagen slutter.

16.10: EVALUERING

Hvad er vigtigst at arbejde videre med? Hvordan udvikler vi bedst landdistrikterne? Og hvilke emner er vigtigst, hvis vi skal mødes igen?

16.30: TAK FOR I DAG

Tilmelding og praktisk info

Tilmelding til: torsten@bystrategi.dk / 4160 4028.

Oplys venligst navn, funktion og mailadresse på alle deltagere. Dette til brug for kommunikation med deltagerne ifm. konferencen.

Til selve konferencen udleveres deltagerliste uden mailadresse.

Husk at oplyse evt. EAN-nr. til fakturering.

Pris: 2950 kr.+ moms for fagligt program og fuld forplejning. Pladsen må gerne overdrages.

 

Vi sender gerne en mail med begge konferenceprogrammer som PDF samt al praktisk info vedr. overnatning etc.

Overnatning kan fx ske på

Hotel Postgården (hvor konferencen holdes)

Kaptajnhuset (direkte i bymidten)

Kobæk Strand (ved vandet)

Alle er klar over, at konferencen finder sted, og glæder sig til at tage imod jer!