CASE

FICAEPRA TUSTIA CON EST EUM UT VOLOR REMOLUP TATIIS ETUR, SAM LIT AUT LIQUO BEATURI BUSDANT IONSEDI ACCUS DOLUPTAM.

placeholder_400x400

CAFE  BIRKEN I BIRKERØD

Vi stiller skarpt på jeres potentiale og hjælper med at udfolde det.

Vi bringer alle byens aktører sammen i gode processer, der skaber fælles billeder og giver alle lyst til at bidrage.

Vi inspirerer til bæredygtige løsninger, der tænker organisering, finansiering og drift med fra starten.

Vi bruger inspiration fra andre byer for at gøre jeres planer konkrete, håndgribelige og realistiske.

KAN I BRUGE HJÆLP TIL:

  • AT FINDE DET RIGTIGE AMBITIONSNIVEAU FOR JERES BYMIDTE?
  • EN EFFEKTIV OG REALISTISK BY- OG HANDELSLIVSSTRATEGI?
  • AKTIVERING AF TOMME BUTIKSAREALER?
  • OPBYGNING AF BYMIDTESAMARBEJDE?
Logo for Bystrategi
Logo for Bystrategi
Logo for Bystrategi