CASE: STUDIETUR FOR SYDDJURS KOMMUNE

20180512_141715

STUDIETUR FOR SYDDJURS KOMMUNE

I april 2019 lavede jeg for Syddjurs Kommune to forslag til en fælles studietur for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur og Udvalget for Natur, Teknik og Miljø.

Opgaven gik på, at turen skulle vare 2 dage, og det ene program skulle være i Danmark, det andet helt eller delvist i udlandet. Turen skulle gennemføres uden brug af fly.

Her kan du læse, hvordan jeg løste opgaven.

Første step var to telefonmøder med chefgruppen i kommunen, hvor temaer, succeskriterier og rammer blev aftalt præcist.

Jeg sammenfattede briefen i et notat på 2 sider, som blev godkendt af kunden. Dermed  var jeg sikker på, at opgaven var forstået præcist og fyldestgørende.

Opgaven blev løst på 1 uge. Resultatet var et notat på 12 sider med to programforslag.

Begge forslag beskrev rejsen time for time med oplæg, rundvisninger, rejsetid. Nogle steder også navngivne ressourcepersoner.

Studieturen gennemføres ultimo august 2019 - valget faldt på Danmarksturen. Jeg planlægger turen og fungerer som rejseleder.

Forslag 1: Danmarksturen

Alle steder møder med lokale ressourcepersoner samt rundvisninger mv.

Middelfart. Klimabyen ift. regnvandshåndtering. Havnen som eksempel på high tech havneudvikling. Kulturøen som projekt.

Bogense. Udvikling af en attraktiv bymidte /  havnemiljø. Lokalt samarbejde. Strategisk planlægning for landsbyudvikling.

Skælskør. Kunst og kunsthåndværk som driver i udviklingen af en mindre by.

Bjergsted. Udvikling af lokalt mødested og arbejdsfællessskab i en landsby.

Nationalt Center for lokale fødevarer: Lokale fødevarer, også med en planlægningsvinkel.

Odsherred Kommune: Fritidsbeboere som ressource i kommunens udvikling.

Forslag 2: Udlandsturen

Alle steder møder med lokale ressourcepersoner samt rundvisninger mv.

Middelfart. Tema: Klimabyen ift. regnvandshåndtering. Havnen som eksempel på high tech havneudvikling. Kulturøen som projekt.

Tønder. Bymidteplan med regnvandshåndtering og styrket detailhandel som tema. Ambition om at være "Danmarks bedste landdistriktskommune".

Højer. Madskole i samarbejde med ARLA. Designefterskole og designhøjskole som lokal udviklingsmotor.

St. Peter-Ording. Strategiplan for turisme med fokus på helårsturisme.

Schwesing. Festival for elektronisk musik, som afholdes nu for 10. gang.

På hjemvejen to muligheder:

ENTEN Augustenborg: Kunst som driver i en mindre by.

ELLER Nordenskov: Ny bymidte anlagt ifm. LAR-projekt.