CASE: BY-OG HANDELSLIVSSTRATEGI FOR MARIBO

20180503_151334

BY- OG HANDELSLIVSSTRATEGI FOR MARIBO

Områdefornyelsen for Maribo var allerede godt i gang, da Lolland Kommune ønskede hjælp til at sætte ekstra fokus på by- og handelslivet.

Hvordan sikres detailhandlen bedst muligt fremover, og hvordan kan hele bymidten i det hele taget udvikles med henblik på mest mulig liv og aktivitet? Hvordan kan synergi og udvikling understøttes, så Maribo får liv og aktivitet i de smukke fysiske rammer, som understøttes med områdefornyelsen?

Det var nogle af spøgsmålene.

Nedenfor kan du læse, hvordan jeg løste opgaven - i tæt dialog med Lolland Kommune. Det var hen over foråret 2018.

Analyse og oplæg

Første trin var en analyse af Maribo bymidtes styrker og svagheder. Jeg brugte det meste af en dag i byen på at danne mig et indtryk af bymidtens struktur, dens flow, ankerpunkter, opholdskvaliteter mv. - og jeg talte med både kommunen og en række detailhandlere, cafeejere mv.

Resultatet var et billede af Maribos styrker og svagheder, som de træder frem sammenlignet med andre byer. Det blev sammenfattet til en Power Point med SWOT-analyse og billeder, både fra Maribo og andre byer. Og lige så vigtigt: mine forslag til udvikling af handels- og bylivet på baggrund af analysen.

Blandt de oplagte potentialer var også Maribo som bryllupsby - byen har fantastiske rammer med domkirke, sø, charmerende bymidte og Danmarks bedste hotel (Bandholm) i baghaven.

Analysen og udviklingsideerne blev præsenteret på et offentligt møde med over 100 deltagere. Der var stor interesse og positiv energi på mødet. Mange er optagede af udviklingen af byen.

Studietur

Næste trin i processen var en studietur for ca. 30 udvalgte deltagere, som kommunen havde peget på: medlemmer af Byforum, detailhandlere, kulturaktører, foreningsliv, repræsentanter for forvaltningen mv.

Turen varede én dag fra morgen til aften og gik til Skælskør og Bogense. Begge byer svarer både i størrelse og karakter godt til Maribo. Og begge byer har relevante projekter at se.

I Skælskør hørte gruppen bl.a. om kunstnerlavet KIT og besøgte Salonen, som er et nystartet kulturelt væksthus direkte i bymidten. Stedet inspirererede deltagerne meget - netop sådan et sted ønsker man sig også i Maribo. Samarbejdsånden blandt kunstnerne i byen var noget andet, deltagerne tog med hjem. Bykontoret og Købmandsgården blev også præsenteret undervejs.

I Bogense var der fokus på kvalitet i bymidten. Borgmesteren introducerede, og handelsstandsforeningens formand viste rundt sammen med kommunens projektleder for områdefornyelsen i Bogense. Bymidten er udviklet med stor omhu og kvalitetssans.

Herefter holdt Nordfyns Erhverv og Turisme oplæg om Rosenfestivalen, og gruppen hørte, hvordan byens aktører i samarbejde har løftet byens brand fra "noget med Bilka og lidt med for meget øl" til et kvalitetsbrand - blandt andet med "en benhård satsning på kvalitetsevents".

Undervejs i bussen blev der dagen igennem lavet interviews med deltagerne om, hvad de tog med fra de enkelte besøg. De fik også udleveret kort over Maribo bymidte, så de kunne skrive, hvor de så udviklingspotentiale. Tilsammen gav det et virkelig godt billede af Maribo, som den er nu, og hvordan den kan udvikles til en endnu mere levende og dejlig by at være i.

Efter turen lavede jeg en studietursrapport på 22 sider, hvor indtryk, informationer og refleksioner blev fastholdt i tekst og billeder.

Workshop

På en workshop for de samme 30 aktører blev trådene samlet: Analysen af Maribos styrker, svagheder og potentialer; deltagernes refleksioner over Skælskør og Bogense; og endelig ønskerne til udvikling af Maribo. Efter en indledende opsamling arbejdede grupperne med hver deres emne og præsenterede deres forslag og ønsker.

Sammenfatning af by- og handelslivsstrategi

Det hele blev afrapporteret i en rapport, som sammen med analyse, oplæg og studietursrapport indgår i den videre udvikling af Maribo bymidte.